Lai nodrošinātu vietnes darbību, RERE Grupa ievāc un apstrādā sīkdatnes.
Vairāk informācija par sīkdatnēm.

Izvēlieties, kurām sīkdatnēm piekrītiet:
Pielāgot sīkdatnes Piekrītu visām sīkdatnēm

Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Carnikavas novada Garciemā

Klients

Carnikavas novada pašvaldības aģentūra “Carnikavas Komunālserviss”

Būvuzņēmējs

PS “RERE VIDE 1”

Adrese

Carnikava, Carnikavas novads Garciems un Mežgarciems.

Nodošanas gads

2020

Būvniecības statuss

Pabeigts

Būvdarbu ietvaros paredzētie darbi:

 • Ceļu segumu izbūve;
 • Satiksmes aprīkojuma uzstādīšana;
 • Ielas apgaismojuma izbūve;
 • Elektroapgādes tīkla izbūve;
 • Koku zāģēšana;
 • Zemes klātnes izbūve;
 • Elektroapgādes tīklu izbūve;
 • Elektronisko sakaru tīklu pārbūve;
 • Dažādi demontāžas darbi;
 • Labiekārtošanas darbi;
 • Ūdensapgādes tīkla izbūve;
 • Artēziskā urbuma izbūve;
 • Dzeramā ūdens rezervuāra izbūve;
 • Ūdens sagatavošanas stacijas izbūve
 • Sadzīves kanalizācijas pašteces un spiedvada tīklu izbūve;
 • Kanalizācijas sūkņu staciju izbūve;
 • Bioloģiskās sadzīves notekūdeņu attīrīšanas ietaises izbūve;
 • Kabeļu kanalizācijas izbūve;
 • Vides objekta-siena “Dzels priekškars” rekonstrukcija, pārvietošana;
 • Žoga izbūve.
Atpakaļ uz projektu sarakstu