Mājas lapas lietošanas ērtībām, izmantojam sīkdatnes. Turpinot pārlūka sesiju un nospiežot “Sapratu”, apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes. Iepazīstieties ar mūsu Privātuma Politika.

Sapratu

RERE Grupa Privātuma Politika

SĪKDATŅU IZMANTOŠANA

Kas ir sīkdatnes
Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari u.c.) saglabā lietotāja galiekārtā (datorā, viedtālrunī, planšetē) brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni. Tās tiek izmantotas, lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Sīkdatnes katrai apmeklētajai mājaslapai ļauj atcerēties Jūsu ierīci nākamajās apmeklējuma reizēs. Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt, ar mērķi uzlabot vietnes lietošanas pieredzi. Lietotājs var atspējot vai ierobežot sīkdatņu izmantošanu, taču bez sīkdatnēm nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot visas vietņu funkcijas.

Kāda veida sīkdatnes mēs izmantojam
Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķa “RERE Grupa” izmanto triju veidu sīkdatnes:

 • Obligātās sīkdatnes nepieciešamas, lai lietotājs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni un izmantot tās piedāvātās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par pakalpojumiem un iegādāties tos. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties. Šīs sīkdatnes tiek glabātas lietotāja iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma.
 • Funkcionālās sīkdatnes atceras lietotāja izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, lai lietotājs varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas lietotāja iekārtā pastāvīgi.
 • Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju, kā lietotājs lieto tīmekļa vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru lietotājs izvēlējies, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus. Arī analītiskās sīkdatnes identificē iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti. Atsevišķos gadījumos dažas no analītiskajām sīkdatnēm vietnes īpašnieka vietā saskaņā ar tā norādījumiem pārvalda trešās personas datu, piemēram, Google Adwords.

Kādiem mērķiem izmantojam sīkdatnes
“RERE Grupa” izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vietnes (mājaslapas) lietošanas pieredzi:
- nodrošinātu ērtāku un lietotājiem piemērotāku mājaslapas funkcionalitāti;
- pielāgotu mājaslapas funkcionalitāti tās apmeklētāju lietošanas paradumiem - tai skaitā valodai, meklēšanas pieprasījumiem, iepriekš apskatītajam saturam;
- iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu, lapā pavadīto laiku u.c.
Sīkdatnes parasti tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas. Sīkdatņu informācija netiek nodota apstrādei ārpus Eiropas Savienības un EEZ.

Kā apstiprināt vai atteikties no sīkdatnēm
Apmeklējot  “RERE Grupa” mājaslapu pirmo reizi, lietotājam parādās logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Apstiprinot savu piekrišanu piekļuvei sīkdatnēm Jūsu ierīcē, lietotājs apliecina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem un gadījumiem, kad to iegūtā informācija tiek nodota trešajai personai, un tiem piekrīt. Attiecīgi sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana.
Ja mājaslapas lietotājs ir persona, kurai ar “RERE Grupa” ir noslēgts līgums, attiecīgi sīkdatņu apstrādes tiesiskais pamats ir līguma ar lietotāju izpilde, vai, lai “RERE Grupa” īstenotu leģitīmas intereses.
Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana. Tomēr jāņem vērā, ka nevar atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām vietnes pilnvērtīga lietošana nav iespējama.
Ja Jums ir jautājumi par sīkdatņu izmantošanu, lūdzam sazināties ar mums, rakstot uz  info@datuspecialisti.lv vai info@reregrupa.lv.


PRIVĀTUMA POLITIKA

Kas ir personas dati
Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu – “RERE Grupa” klientu, sadarbības partneru vai to darbinieku, darba vietas kandidātu vārds, uzvārds, personas kods, dzīves vietas adrese, personīgais tālruņa numurs, personīgais e-pasts, nodarbošanās, saņemtie un plānotie pakalpojumi, norēķinu informācija, telefoniskās, elektroniskās komunikācijas informācija, personas foto/video attēls. Tā ir jebkura informācija, pēc kā iespējams identificēt fizisku personu.

Kas apstrādās jūsu personas datus
“RERE Grupa” uzņēmumu grupas ietvaros, Pārzinis ir katrs grupas uzņēmums, kas patstāvīgi vai kopā ar citiem grupas uzņēmumiem nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus. “RERE Grupa” ir sekojoši  uzņēmumi:

- AS “RERE Grupa”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103819319, juridiskā adrese: K. Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 ;
- SIA “RERE Būve”, reģistrācijas Nr. 40103820549 juridiskā adrese: K. Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167;
- SIA “RERE Meistari”, reģistrācijas Nr. 40003707863 juridiskā adrese: K. Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167;
- SIA “RERE Vide”, reģistrācijas nr.40103820553 juridiskā adrese: K. Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167,

AS ”RERE Grupa” kā uzņēmumu grupas kontrolējošais uzņēmums ir atbildīga par personas datu apstrādi grupas līmenī un nosaka personas datu apstrādes mērķus un apstrādes līdzekļus “RERE Grupa” uzņēmumu grupā, pamatojoties uz šajā politikā noteikto tiesisko pamatu un mērķiem, piemēram, grupas mēroga zīmolvedības, tirgvedības, finanšu, personāla u.c. administratīviem un uzņēmējdarbības pārvaldības mērķiem grupas līmenī; preču, pakalpojumu, klientu, piegādātāju un sadarbības partneru attiecību pārvaldības nodrošināšanai; kā arī uzņēmējdarbības analīzes un attīstības nolūkam.
Katrs no “RERE Grupa” grupas uzņēmumiem ir patstāvīgi atbildīgs par personas datu apstrādi saviem mērķiem, pamatojoties uz šajā Privātuma politikā noteikto tiesisko pamatu, piemēram, līgumsaistību izpildei, videonovērošanas veikšanai būvobjektā u.c. Šiem mērķiem grupas uzņēmums var apstrādāt personas datus, kurus ir ieguvis kāds cits grupas uzņēmums šiem pašiem mērķiem.


Kontaktinformācija saziņai ar Pārzini
“RERE Grupa” kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: info@datuspecialisti.lv vai info@reregrupa.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties AS “RERE Grupa” juridiskajā adresē, var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi.

Uz ko attiecas Privātuma politika
Privātuma politiku piemēro attiecībā uz:

 • “RERE Grupa” biroju un būvobjektu apmeklētājiem, tajā skaitā viņu videonovērošanu;
 • fiziskajām personām – klientiem;
 • citiem būvniecības pakalpojumu saņēmējiem (potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu saņem vai nodod “RERE Grupa” fizisko personu datus (tajā skaitā, kontaktpersonas, piesaistītie speciālisti, maksātāji u.c.);
 • “RERE Grupa” interneta mājaslapu apmeklētājiem;
 • citām fiziskām personām, kuras sniedz personas datus “RERE Grupa”, t. sk. “RERE Grupa” darbiniekiem un amatu kandidātiem personāla atlases ietvaros.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā vai vidē persona sniedz personas datus (interneta mājaslapā, papīra formātā vai elektroniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai formā tie tiek apstrādāti.

Šī Privātuma politika neattiecas uz tādu personas datu apstrādi, kas skar juridiskas personas un jo īpaši uzņēmumus, kuriem ir juridiskas personas statuss, tostarp juridiskās personas nosaukumu, uzņēmējdarbības formu un kontaktinformāciju.


Kas nosaka personas datu aizsardzību
“RERE Grupa” rūpējas par fizisku personu privātumu un personas datu aizsardzību, ievērojot personu tiesības uz personas datu apstrādes likumību. To paredz piemērojamajietiesību akti – Latvijas Republikas likumi un tiem pakārtotie tiesību akti, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārējā datu aizsardzības regula jeb VDAR), kā arī citi piemērojamie tiesību akti.

Kāpēc tiek apstrādāti personas dati (apstrādes nolūki)
“RERE Grupa” apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 • Pakalpojumu sniegšanai:

  - klienta identificēšanai;
  - līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
  - pakalpojumu darbības nodrošināšanai/uzturēšanai;
  - garantijas saistību izpildei;
  - pakalpojumu uzlabošanai un jaunu pakalpojumu attīstībai;
  - pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
  - klientu apkalpošanai;
  - iebildumu/pretenziju izskatīšanai un apstrādei;
  - klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;
  - norēķinu administrēšanai;
  - parādu atgūšanai un piedziņai;
  - mājaslapu uzturēšanai un darbības uzlabošanai.

 • Biznesa plānošanai un analītikai:

  - statistikai un biznesa analīzei;
  - plānošanai un uzskaitei;
  - efektivitātes mērīšanai;
  - datu kvalitātes nodrošināšanai;
  - tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai;
  - atskaišu sagatavošanai;
  - klientu aptauju veikšanai;
  - risku vadības aktivitāšu īstenošanai.

 • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
 • “RERE Grupa” īpašuma un trešo personu īpašuma, kas novietots būvobjektā vai tā teritorijā, aizsardzībai un gādāšanai par personu drošību, novēršot iespējamos likumpārkāpumus, fiksējot noziedzīga nodarījuma izdarīšanas faktu, identificējot iespējamo likumpārkāpēju, kā arī uzraugot būvdarbu izpildes gaitu, darba drošības un būvobjekta darba kārtības noteikumu ievērošanu - videonovērošanas ietvaros. Videonovērošanas ierakstu dati tiek glabāti līdz 30 dienām. Pēc šī termiņa beigām “RERE Grupa” nodrošina pilnīgu datu automātisku dzēšanu, ja dati iepriekš nav pieprasīti vai nav konstatēti noziedzīgi nodarījumi vai citi drošības pārkāpumi. Ja dati iepriekš ir pieprasīti no kompetentām valsts vai pašvaldību institūcijām vai ir konstatēti drošības pārkāpumi, datus uzglabā pēc nepieciešamības.
 • Citiem specifiskiem nolūkiem, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus “RERE Grupa”.

Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats
“RERE Grupa” apstrādā fizisko personu datus:

 • lai noslēgtu līgumu pēc klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
 • lai izpildītu  RERE Grupa” saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
 • lai īstenotu personas - datu subjekta vēlmi saskaņā ar viņa paustu piekrišanu, ko sniedz Datu subjekts tā personas datu apstrādei, konkrētam mērķim;
 • lai realizētu no “RERE Grupa” un datu subjekta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas “RERE Grupa” leģitīmās (likumīgās) intereses;
 • lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses (cilvēka dzīvība un veselība videonovērošanas ietvaros).

“RERE Grupa” likumīgās (leģitīmās) intereses ir:

 • veikt komercdarbību;
 • pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
 • nodrošināt līguma saistību izpildi;
 • novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai;
 • saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot un e-pastā;
 • analizēt mājaslapas lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest tās uzlabojumus;
 • veikt darbības Klientu noturēšanai;
 • izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;
 • reklamēt savus pakalpojumus;
 • zīmola atpazīstamības veicināšana un pozitīva korporatīvā tēla veidošana sabiedrībā;
 • nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;
 • novērst krāpniecību;
 • nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
 • nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
 • pakalpojumu sniegšanas efektivitāte;
 • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
 • administrēt maksājumus;
 • administrēt neveiktus maksājumus;
 • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
 • informēt sabiedrību par savu darbību;
 • labvēlīgas, lojālas komandas un pozitīva mikroklimata veidošana kolektīvā.

Kā tiek apstrādāti un aizsargāti personas dati
“RERE Grupa” apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas. Tas tiek darīts, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un “RERE Grupa” saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, izmantojot šādus drošības pasākumus:

 • pēc iespējas datu pseidonimizēšana;
 • ugunsmūris;
 • ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
 • citi aizsardzības pasākumi pēc iespējas atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

Efektīvas būvniecības, zīmolvedības, informācijas sistēmu administrēšanas un citu pakalpojumu sniegšanas nolūkā “RERE Grupa” var pilnvarot atsevišķus pakalpojumu sniegšanas uzdevumus veikt “RERE Grupa” vārdā saviem sadarbības partneriem (apstrādātājiem) un šo darbību veikšanai nodot personas datus tādā apmērā, kādā tas nepieciešams konkrēto uzdevumu izpildei.“RERE Grupa” sadarbības partneriem jānodrošina personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpilde saskaņā ar  “RERE Grupa” prasībām izmantojot tiem nodotos datus tikai noslēgtā pakalpojuma līguma saistību izpildei “RERE Grupa” uzdevumā.

Kādos gadījumos personas dati tiek izpausti trešajām pusēm
“RERE Grupa” neizpauž trešajām personām personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros);
 • saskaņā ar personas, kuras dati tiek nodoti, skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām institūcijām, vai pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos, kā arī “RERE Grupa” likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs “RERE Grupa” likumīgās intereses.

Kādos gadījumos personas datus var nodot uz trešajām valstīm
“RERE Grupa” nenodod personu datus uz trešajām valstīm (tas ir, uz valstīm ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas), ja vien tas nav tieši saistīts ar pakalpojumu sniegšanu trešajā valstī. Ja pakalpojuma sniegšana prasa personas datu nodošanu uz trešo valsti, tad “RERE Grupa” nodrošina tiesību aktos noteikto drošības garantiju saņemšanu un tiesisko pamatu datu nodošanai.

Cik ilgi tiek glabāti personas dati
“RERE Grupa” glabā un apstrādā fizisko personu datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums vai cits pakalpojumu sniegšanas līgums, kas ir tiesiskais pamats personas datu apstrādei;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā “RERE Grupa” vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);
 • kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits likumīgs datu apstrādes pamats.

Kad augstāk minētie apstākļi izbeidzas, fiziskās personas dati tiek dzēsti.

Kam ir tiesības piekļūt personas datiem
Personai ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi, pārliecināties par savu datu pareizumu un tos labot.
Saskaņā ar normatīvajiem aktiem ikvienam ir arī tiesības pieprasīt  “RERE Grupa” piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt veikt to papildināšanu, labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz to, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz  “RERE Grupa” likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no “RERE Grupa” pienākumiem, kas tai ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.
Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt:

 • rakstveida formā klātienē AS “RERE Grupa” juridiskajā adresē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • pa pastu vai elektroniskā pasta veidā (nosūtot e-pastu uz šajā dokumentā norādītajiem adresātiem), parakstot pieprasījumu ar drošu elektronisko parakstu.
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, realizējot savas likumīgās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vērst prasību tiesā).

Saņemot personas pieprasījumu par piekļuvi saviem datiem, AS “RERE Grupa” pārliecinās par personas identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
“RERE Grupa” personai sagatavoto atbildi nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē, pēc iespējas ņemot vērā norādīto atbildes saņemšanas veidu, vai izsniedz  personīgi pēc personu identificējoša dokumenta uzrādīšanas. E-pastā atbildi sniedz tikai tad, ja persona to lūgusi un iepriekš  nodrošināta personas identificēšana, pārliecinoties, ka iesnieguma iesniedzējs ir  tā  persona, par kuru ir pieprasījums vai uz kuru pieprasījums attiecināms.
“RERE Grupa” nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem, un sniedz informāciju, ko var apkopot par saprātīgiem līdzekļiem. Personas iebildumu gadījumā “RERE Grupa” veic nepieciešamās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, personai ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.


Kā persona pauž piekrišanu datu apstrādei un var šo piekrišanu atsaukt
Personai ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota. Tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, turpmāk netiks veikta.
Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad piekrišana bija spēkā.
Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.
Ja, piesakoties darbā, vēlaties, lai Jūsu iesniegtais pieteikums ar dzīves aprakstu (Curriculum Vitae (CV) un/vai motivācijas vēstule) tiktu uzglabāts, iesniedzot pieteikumu norādiet: “Piekrītu, ka mans pieteikums un dzīves apraksts, arī motivācijas vēstule (ja tā satur Jūsu personas datus),  tiek saglabāts RERE Grupa” un var tikt izmantots turpmākā atlasē uz citām vakancēm “RERE Grupa” uzņēmumu grupas ietvaros.”

Kā notiek saziņa ar Klientu
“RERE Grupa” veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).

Citi noteikumi
“RERE Grupa” mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko “RERE Grupa” nenes atbildību.
“RERE Grupa” Privātuma politikā periodiski var tikt veikti grozījumi , publiskojot tās aktuālo versiju “RERE Grupa” mājaslapā.