Lai nodrošinātu vietnes darbību, RERE Grupa ievāc un apstrādā sīkdatnes.
Vairāk informācija par sīkdatnēm.

Izvēlieties, kurām sīkdatnēm piekrītiet:
Pielāgot sīkdatnes Piekrītu visām sīkdatnēm

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Baldones pilsētā

Klients

SIA "Būks"

Būvuzņēmējs

RERE Vide

Nodošanas gads

2020

Būvniecības statuss

Pabeigts

Noslēgušās iepirkuma procedūras un parakstīti līgumi par tiesībām veikt būvdarbus un būvuzraudzību Kohēzijas fonda projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Baldones pilsētā" (Nr. 5.3.1.1/17/1/006) realizācijai.
Projekta mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem sabiedriskās ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanas pieejamību, tai skaitā, uzlabot pakalpojumu kvalitāti, nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpņu eitrofīkāciju, un veicināt Eiropas Savienības direktīvu prasību izpildi ūdenssaimniecības jomā.

Kohēzijas fonda projekta ietvaros tiks izbūvētas jaunas ārējās inženierkomunikācijas - 7,4 km garš maģistrālais kanalizācijas tīkls ar 5 (pieciem) kanalizācijas spiedtīkliem un 1,3 km garu spiedvadu, izbūvējot uz katru īpašumu 1,8 km garus atzarus, kā arī 7,7 km garš maģistrālais ūdensvads, izbūvējot uz katru īpašumu 1,6 km garus atzarus. Projekta īstenošanas laikā sasniedzamais iznākuma rādītājs - papildus pieslēdzamais centralizēto kanalizācijas pakalpojumu lietotāju skaits līdz 2022. gada beigām ir 650 iedzīvotāji, nodrošinot pakalpojuma pieejamību 65% lietotāju. Projekta kopējas izmaksas tiek vērtētas 5 531 672,94 EUR (iesk. PVN). Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 85% no projekta attiecināmajām izmaksām un sastāda 1 874 301,75 EUR.

Atpakaļ uz projektu sarakstu