Lai nodrošinātu vietnes darbību, RERE Grupa ievāc un apstrādā sīkdatnes.
Vairāk informācija par sīkdatnēm.

Izvēlieties, kurām sīkdatnēm piekrītiet:
Pielāgot sīkdatnes Piekrītu visām sīkdatnēm

Muzeju krātuvju komplekss

Klients

VAS „Valsts nekustamie īpašumi”

Būvuzņēmējs

PS „RERE MEISTARI 1”

Projektētājs

SIA „Arhitektu birojs KRASTS”

Objekta tips

Būvniecība

Adrese

Pulka iela 8, Rīga

Nodošanas gads

2019

Būvniecības statuss

Pabeigts

Projekta "Muzeju krātuvju kompleksa būvniecība" izpildes rezultātā tiks radīta mūsdienīga materiāli tehniskā bāze Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājumam, Rakstniecības un mūzikas muzeja krājumam un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Ārzemju mākslas kolekcijas un 20. gadsimta 2. puses - 21. gadsimta mākslas kolekcijas izvietošanai un darbam ar to.
Muzeju krātuvju kompleksa infrastruktūra nodrošinās: muzeju priekšmetu glabāšanu, dokumentēšanu un restaurāciju, kā arī krājuma izmantošanu gan muzeju darbiniekiem, gan apmeklētājiem. Kompleksā ir plānota arī atsevišķu kolekciju eksponēšana.
Objekta teritorija atrodas pieminekļu aizsardzības zonā, un teritoriju paredzēts labiekārtot, veidojot pārdomātu gājēju celiņu, nodrošinot vides pieejamības prasības, īpašu apstādījumu sistēmu. Būvapjoms veido vienotu arhitektonisko veidolu, ārēji neatdalot atsevišķu muzeju zonas. 

Objekta tehniskie rādītāji:
• Kopējā ēku platība - 30 330,8 m²
• Zemes gabala platība - 28 370,0 m²
• Apbūves laukums - 10 842,4 m²
• Ceļu un laukumu platība 8505,5 m²s

Ziņas:

 

 

 

Atpakaļ uz projektu sarakstu