Lai nodrošinātu vietnes darbību, RERE Grupa ievāc un apstrādā sīkdatnes.
Vairāk informācija par sīkdatnēm.

Izvēlieties, kurām sīkdatnēm piekrītiet:
Pielāgot sīkdatnes Piekrītu visām sīkdatnēm

Ziņas

Hoijeres kundzes viesnīcā viesojas mediju pārstāvji

Restaurācijas un būvniecības darbu procesa gaitā Hoijeres kundzes viesnīcā, Kungu ielā 24, Liepājā, veikti ne tikai ievērojami restaurācijas un būvniecības darbi, bet kopumā atrasti 126 dažādi arheoloģiskie atradumi.

Projekta gaitā atjaunots ēkas 1. stāva sākotnējais 17. gadsimta beigu plānojums, bet 2. stāvā daļēji saglabāta 19. gadsimta otrās puses telpu plānojuma, vēsturiskajā būvapjomā iekļaujot jaunas funkcijas. Labiekārtota arī Kungu kvartāla pagalma teritorija, papildinot to ar Liepājai 17., 18. un 19. gadsimtā raksturīgajiem elementiem un detaļām.

Projekta laikā veikti daudzveidīgi ēkas saglabāšanas un atjaunošanas darbi. Piemēram, visā ēkā veikta fumigācija jeb likvidēti koka konstrukcijās esošie kaitēkļi. Nostiprināti ēkas pamati, izbūvēts pagrabs, veikta ēkas sienu un pārsegumu koka konstrukciju protezēšana, daļēja siju nomaiņa, kā arī pilnīgi jaunu koka siju montāža. Tāpat attīrīti esošie māla dakstiņi, uzmontēti jaunie dakstiņi, pārmūrēts mūra skurstenis un atjaunots vīna pagrabs.

Veikta arī rūpīga logu un durvju, to elementu restaurācija un izgatavošana pēc vēsturiskajiem paraugiem, kā arī esošo grīdu un griestu restaurācija, jauno kāpņu izbūvē  integrēti vēsturiskie elementi un restaurēta galvenā ieeja.

Īpaši smalks darbs bija vēsturiskās grīdas krāsojuma trafareta tehnikā veiktā restaurācija un kopijas izgatavošana, apgleznoto koka sienu, griestu fragmentu restaurācija, kā arī krāšņu un vēsturisko tapešu rekonstrukcija.

Fundamentāls darbs, ko bija īpaši sarežģīti veikt tik vēsturiskā ēkā,  paveikts saistībā ar ēkai nepieciešamo iekšējo un ārējo inženiertīklu (ūdensvada, kanalizācijas, siltumapgādes, ventilācijas, elektroapgādes, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas, apsardzes, zibens aizsardzības un video novērošanas sistēmas) izbūvi.

Projekta laikā veikti ievērojami pagalma labiekārtošanas darbi, ietverot apaļakmens bruģa seguma izveidi, žoga izbūvi, ārstniecības augu un sakņu dārza izveidi, koka solu pēc vēsturiskā parauga izgatavošanu, un jaunas pavarda vietas izbūvi.  Izmantoti arī Liepājas muzeja krājumi – tagad Hoijeres kundzes pagalmā novietota 18. gadsimta sākumā būvētā aka.

Pagraba izbūves laikā veikta arheoloģiskā uzraudzība un tās ietvaros identificēti 126 arheoloģiskie atradumi, kas nodoti Liepājas muzejam (t. sk. krāsns podiņi, pēc kuru parauga uzbūvētas divas Hoijeres kundzes viesnīcas telpās esošās krāsnis).

Visi minētie darbi veikti saskaņā ar izstrādātu restaurācijas darbu programmu, iepriekš veicot arhitektoniskās izpētes analīzi, atzīmējot vēsturisko gleznojumu vietas un veicot vēl citus darbus, lai maksimāli saglabātu vēstures liecības par ēku.

Būvdarbus un restaurācijas darbus objektā veica SIA “RERE Meistari”. Būvuzraudzību nodrošināja SIA “Firma L4”. Autoruzraudzību veica pilnsabiedrība “Pils projekts” un autoruzraudzības grupas vadītāja, būvprojekta arhitekte Liesma Markova.

Kopējās projekta “Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācija un pārbūve par muzeja ēku Kungu kvartālā, Liepājā” ēkas, pagalma labiekārtojuma, kā arī inženiertīklu izbūves izmaksas ir 2 999 397,29 eiro, t. sk. pievienotās vērtības nodoklis.

Būvdarbi tika īstenoti Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" sadarbības projekta “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” ietvaros.

Paredzēts, ka Hoijeres kundzes muzejs apmeklētājiem durvis vērs 2022. gadā.